Zakenrecht en zekerheden

 • Eigendom
 • Vruchtgebruik
 • Erfdienstbaarheden
 • Recht van opstal
 • Recht van erfpacht
 • Hypothecaire publiciteit
 • Borgtocht
 • Garantie
 • In pandgeving
 • Voorrechten
 • Hypotheken

Contactpersonen

Nicolas Vanlerberghe nicolas.vanlerberghe@triusadvocaten.be
Veerle Carron veerle.carron@triusadvocaten.be

site by tales.be