Overeenkomstenrecht

  • Koop
  • Woninghuur, handelshuur en pacht
  • Aanneming
  • Lastgeving, mandaat of volmacht
  • Lening
  • Bewaargeving
  • Kanscontracten (lijfrente)
  • Dading

Contactpersonen

Nicolas Vanlerberghe : nicolas.vanlerberghe@triusadvocaten.be

site by tales.be