Invordering- en beslagrecht

  • Invordering van niet-betaalde facturen
  • Bewarend en uitvoerend beslag
  • Pand op handelsfondsen, pandverzilvering
  • Voorrechten
  • Hypotheken
  • Aangifte van schuldvorderingen

Contactpersonen

Nicolas Vanlerberghe : nicolas.vanlerberghe@triusadvocaten.be

site by tales.be