Familiaal Vermogensrecht

  • Vereffening-verdeling na echtscheiding
  • Schenkingen en testamenten
  • Erfenissen
  • Vereffening-verdeling van nalatenschappen
  • Successieplanning

Contactpersonen

Veerle Carron : veerle.carron@triusadvocaten.be

site by tales.be