Bank- en hypotheekrecht

  • Consumentenkrediet
  • Lening- en kredietovereenkomsten
  • Hypothecair krediet
  • Documentair krediet
  • Bankdocumenten (overschrijvingen, cheques, wisselbrieven, bankgaranties, …)
  • Aansprakelijkheid van de bank
  • Beslag en uitwinning hypotheken

Contactpersonen

Nicolas Vanlerberghe nicolas.vanlerberghe@triusadvocaten.be

site by tales.be