Arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht

 • Opstellen arbeidsovereenkomsten (werknemers, bedienden, handelsvertegenwoordigers, betaalde sportbeoefenaars, …)
 • Opstellen clausules arbeidsovereenkomst (niet-concurrentiebeding, scholingsbeding, proefbeding, beding van vastheid van betrekking, …)
 • Opstellen van ontslagdocumenten
 • Uitzendarbeid
 • Tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten
 • Intellectuele creaties in dienstverband
 • Loon, voordelen van alle aard, werknemersparticipaties
 • Beschermde werknemers
 • Diefstal van bedrijfsgeheimen
 • Bescherming van de privacy
 • Schijnzelfstandigheid
 • Terbeschikkingstelling of detachering van werknemers
 • Ontslag om dringende reden
 • Opzegging van de arbeidsovereenkomst
 • Misbruik van ontslagrecht
 • Onderhandelingen en het afsluiten van schikkingen met de vakbond
 • Optreden in rechte in individuele arbeidsgeschillen
 • Sociale verkiezingen
 • Collectief ontslag
 • Sluiting van ondernemingen
 • Arbeidsongevallen en beroepsziekten
 • Werkloosheidsuitkering
 • Ziekte- en invaliditeitsuitkering
 • Pensioenen
 • Bijdrageplicht RSZ
 • Sociaal statuut zelfstandige
 • Sociaal strafrecht (administratieve geldboetes)

Contactpersonen

Nicolas Vanlerberghe nicolas.vanlerberghe@triusadvocaten.be
   

site by tales.be