Inschrijven op onze nieuwsbrief Voor een beknopte en heldere toelichting bij de recentste ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak: vertrouw ons uw e-mailadres toe.

Nicolas Vanlerberghe

Nicolas Vanlerberghe is geboren in Kortrijk op 15 april 1967.

Hij volgde middelbaar onderwijs aan het Sint-Jozefscollege te Izegem waar hij in 1985 afstudeerde in de richting Latijn-Grieks.

Op 12 juli 1990 studeerde hij af als licentiaat in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven. Na een aanvullende specialisatieopleiding studeerde hij op 10 juli 1991 ook af als licentiaat in de criminologie aan de Universiteit Gent.
Nadien liep hij stage aan de Kortrijkse Balie, waar hij sinds 1996 als advocaat is ingeschreven. Nicolas Vanlerberghe is stichtend vennoot van het Advocatenkantoor Trius Advocaten.

Vandaag is Nicolas Vanlerberghe binnen het kantoor vooral actief in de juridische sectoren arbeidsrecht (in het bijzonder de juridische begeleiding van alle vormen van beëindiging van arbeidsovereenkomsten, zowel aan werkgevers- als aan werknemerszijde), handelscontractenrecht (zoals het juridisch begeleiden en redigeren van agentuur-, concessie- en franchiseovereenkomsten), internationaal privaatrecht (meer in het bijzonder de bepaling van het toepasselijke recht en de bevoegde rechter bij geschillen met internationale overeenkomsten), aannemingsrecht en bank- en hypotheekrecht.  Hij is binnen het kantoor ook verantwoordelijk voor alles wat met incassorecht te maken heeft,  zoals het invorderen van facturen op binnen- en buitenlandse debiteuren, het begeleiden van insolvabiliteitsprocedures zoals faillissement en gerechtelijke reorganisatie en het voeren van allerhande beslagprocedures. 

Voorkeurmateries

  • arbeidsrecht en sociale zekerheid
  • handels(contracten)recht
  • internationaal privaatrecht
  • bank- en hypotheekrecht
  • beslagrecht

Coördinaten

Tel. 056 98 00 78
Fax. 056 98 00 79
E-mail nicolas.vanlerberghe@triusadvocaten.be

site by tales.be